Meal Seç / Sure Seç

Kıyamet Suresi

TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ


( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )

75 - Kıyamet
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 40 ayet, 199 kelime, 352 harftir.
1. Yoo! Yemin ederim o kalkım gününe (kıyamet gününe)!
2. Yine Yoo! Yemin ederim o pişman cana (kınayan nefse)!
3. insan sanıyor mu ki kemiklerini derleyemeyiz?
4. Evet derleriz, parmak (uç)larını bile tesviyeye (eski haline getirmeye) gücümüz yeter!
5. Fakat insan önünde (ileride) günah işlemek ister,
6. sorar: "O kıyamet günü ne zaman?" diye.
7. Ne zaman ki o göz şimşek çakar,
8. ay tutulur,
9. güneş ve ay toplanır,
10. O gün insan: "Nereye kaçmalı?" der.
11. Hayır hayır! Yok bir siperi
12. O gün ancak siper (varılacak yer) Rabbinedir,
13. o gün insan, önce ve sonra yaptıkları ile ayıtılır.
14. Doğrusu insan kendine karşı bir basirettir ( kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).
15. Mazeretlerini ortaya (sayıp) dökse de!
16. Depretme ona dilini telaşından onu (tekrarlamak için)!
17. Çünkü onun derlenip toplanması Bize aittir!
18. Biz onu (Kur'an'ı) okuduğumuz zaman okuduğunu takip et!
19. Sonra onun açıklaması da yine Bize aittir.
20. Hayır, hayır! Siz peşini (geçici dünyayı) seviyorsunuz.
21. Ahireti bırakıyorsunuz!
22. Nice yüzler o gün ışılar, parlar,
23. Rablerine bakarlar!
24. Nice yüzler de o gün ekşir, pusarır;
25. kendilerine bel kıran belalı bir iş yapılacağını anlar.
26. Hayır, hayır! Ne zaman ki, can köprücüklere dayanır
27. ve: "Okuyacak kim var?" denilir
28. ve o zaman (o da bunun) tam bir ayrılış olduğunu sezmiş,
29. el, ayak, bacak bacağa dolaşmıştır.
30. O gün kişi yalnız Rabbinin huzuruna sevkedilir.
31. Ama o ne sadaka verdi ne de namaz kıldı.
32. Fakat yalan dedi ve döndü.
33. Sonra da gerneşe gerneşe yakınlarına gitti.
34. O bela sana layıktır!
35. Evet gerektir o bela sana gerek!
36. İnsan sanır mı başıboş bırakılacağını?
37. O (Rahme) dökülen bir damla meniden değil miydi?
38. Sonra bir pıhtı oldu, derken (Allah onu) biçime koydu, derken tesviye etti;
39. derken ondan da iki eşi yaptı: Erkek ve dişi!
40. (Artık) o ölüleri diriltmeye kadir değil mi?
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: