Meal Seç / Sure Seç

Necm Suresi

TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ


( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )

53 - Necm
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 62 ayet, 360 kelime, 1405 harftlr.
1. İnmekte olan necme (yıldıza, Kur'an'ın inen miktarına) yemin ederim ki,
2. arkadaşınız şaşırmadı, azıtmadı da!
3. Hevadan (arzusuna göre) söylemiyor.
4. O (Kur'an) sadece vahyolunan bir vahiydir.
5. Ona, kuvvetleri çok güçlü olan öğretti.
6. Bir kuvvet sahibi; hemen duruklandı (doğruldu).
7. O en yüksek ufukta idi.
8. Sonra yaklaştı ve sarktı.
9. Aradaki mesafe iki yay boyu oldu, hatta daha yakın;
10. kuluna verdiği vahyi verdi.
11. Gözün gördüğüne kalp yalan demedi.
12. Gördüğü hakkında şimdi siz, onunla tartışıyor musunuz?
13. Andolsun ki, o onu bir kez daha inişinde gördü;
14. ki, Cennetu'l-Me'va onun yanındadır.
15. ki,Cennetu'l-Me'va onun yanındadır.
16. O zaman ki, o Sidre'yi bürüyen bürüyordu.
17. Göz ne şaştı, ne (de sınırı) aştı.
18. Andolsun ki, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.
19. Siz de gördünüz değil mi Lat ve Uzza'yı?
20. Üçüncü olarak da öteki Menat'ı?
21. Size erkek, O'na dişi öylemi?
22. Öyle ise bu çok hayıflı (haksız) bir taksim!
23. Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığı kuru isimlerdir. Allah onlara öyle bir saltanat indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerinin sevdasına uyuyorlar. Oysa Rablerinden kendilerine doğru yolu gösteren geldi.
24. Yoksa insana her kurduğu hülya mı var?
25. Ama ahiret ve dünya Allah'ındır.
26. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce şefaatleri hiçbir işe yaramaz.
27. Evet ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takıp duruyorlar.
28. Aslında onların buna dair bilgileri yoktu, sadece zanna uyuyorlar. Oysa zan gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez.
29. O halde sen de Bizi anmaktan yüz çevirip de dünya hayatından ötesini istemeyen kimselere bakma!
30. İşte budur onların ilimde erişebildikleri son sınır!. Şüphesiz Rabbin, O en iyi bilendir yolundan sapanı, hem de O en iyi bitendir hidayet yolunu tutanı.
31. Bütün göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır! Sonunda kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak; güzellik yapanları da daha güzeliyle mükafatlandıracak!
32. Onlar ki günahın büyüklerinden (vebalden) ve çirkef davranışlardan kaçınırlar, ancak ufak tefek kusurlar hariç; şüphesiz ki, Rabbin geniş mağfiretlidir. O sizin her halinizi en iyi bilendir, sizi topraktan meydana getirdiğinde ve sizler analarınızın karınlarında cenin halinde iken. Şimdi nefislerinizi temize çıkarmaya kalkışmayın! O'dur en iyi bilen günahtan korkup sakınanı!
33. Şimdi gördün ya, o haktan yüz çevireni?
34. Biraz verip de dayatıvereni?
35. Gaybın bilgisi yanında da görüyor mu?
36. Yoksa haber mi verilmedi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?
37. Ve çok vefakar olan İbrahim'inkindeki?
38. Ki, doğrusu hiçbir günahkar başkasının günahını çekecek değildir.
39. Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir.
40. Ve elbette çalışması yarın görülecek,
41. Sonra ona en değerli mükafat verilecek.
42. Ve elbette sonunda Rabbine gidilecektir.
43. Doğrusu güldüren, ağtatan O'dur.
44. Doğrusu öldüren, dirilten O'dur.
45. Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O'dur.
46. (Rahime) ekildiği zaman bir nutfeden.
47. Şüphesiz sonraki yaratmada O'na aittir.
48. Doğrusu zengin eden, sermaye veren de O'dur.
49. Şüphesiz şi'ra (yıldızı) nın Rabbi O'dur.
50. Nitekim O helak etti önce gelen Ad'ı.
51. Ve Semud'u da hiç bırakmadı!.
52. Daha önce de Nuh kavmini (helak etmişti); çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar.
53. Mü'tefikey'i de haviyeye attı (altını üstüne getirdi).
54. Sardırttı da onlara o ı sardırdığını.
55. Şimdi Rabbinin hangi nimetlerine kuşku duyarsın!
56. İşte bu, ilk uyarmalardan bir uyarmadır.
57. Yaklaşan yaklaştı.
58. Ona Allah'tan başka açıcı yoktur.
59. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz?
60. -Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
61. Siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller?
62. Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: