Meal Seç / Sure Seç

əl-Maun Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


107 - əl-Maun
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
əl-Maun (Zəkat) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)
1. (Ya Peyğəmbər!) Dini (haqq-hesab gününü) yalan hesab edəni (Əbu Cəhli) gördünmü?
2. O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar (haqqını verməz);
3. Və (xalqı) yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz (nə özü fəqiri yedirdər, nə də özgəsini qoyar).
4. Vay halına o namaz qılanların ki,
5. Onlar öz namazlarından qafildirlər (səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlı-vaxtında qılmazlar);
6. Onlar (namazlarında) riyakarlıq edər,
7. Və (xalqa) zəkat verməyi qadağan edərlər (yaxud xəsislik göstərib bir iş üçün qonum-qonşuya lazım olan qab-qacağı verməkdən imtina edərlər).
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: