Meal Seç / Sure Seç

ən-Nas Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


114 - ən-Nas
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
ən-Nas (İnsanlar) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)
1. (Ya Peyğəmbər!) De: "Pənah aparıram insanların Rəbbinə;
2. İnsanların ixtiyar sahibinə;
3. İnsanların tanrısına;
4. Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən-
5. O Şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,
6. (O Şeytan ki) cinlərdən də olur, insanlardan da! [Və ya: (o Şeytan) istər cinlərdən olsun, istər insanlardan!]"
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: