Meal Seç / Sure Seç

Ad-Duha Suresi

(BOSNIAN) QURAN


93 - Ad-Duha
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako mi jutra
2. i no}i kada se uti{a, -
3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!
4. Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,
5. a Gospodar tvoj }e tebi sigurno dati, pa }e{ zadovoljan biti!
6. Zar nisi siro~e bio, pa ti je On uto~i{te pru`io,
7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio,
8. i siromah si bio, pa te je imu}nim u~inio?
9. Zato siro~e ne ucvili,
10. a na prosjaka ne podvikni,
11. i o blagodati Gospodara svoga kazuj!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: