Meal Seç / Sure Seç

Al-Fîl Suresi

(BOSNIAN) QURAN


105 - Al-Fîl
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Zar nisi ~uo {ta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!
2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo
3. i protiv njih jata ptica poslao,
4. Koje su na njih grumenje od gline pe~ene bacale,
5. pa ih On kao li{}e koje su crvi isto~ili u~inio?
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: