Meal Seç / Sure Seç

An-Nâs Suresi

(BOSNIAN) QURAN


114 - An-Nâs
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Reci: "Tra`im za{titu Gospodara ljudi,
2. Vladara ljudi,
3. Boga ljudi,
4. od zla {ejtana-napasnika,
5. koji zle misli unosi u srca ljudi –
6. od d`inova i od ljudi!"
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: