Meal Seç / Sure Seç

Quraish Suresi

(BOSNIAN) QURAN


106 - Quraish
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Zbog navike Kurej{ija,
2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,
3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,
4. koji ih gladne hrani i od straha brani.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: